En aquest projecte anem a recrear una excavació arqueòlogica i ens aproximarem al treball de camp d'un arqueòleg descobrint civilitzacions antigues i reconstruint històries que romanien soterrades esperant que algú les contara. 

Un dels valors fonamentals de l'esport és la superació personal, i aquest aspecte és encara més rellevant i admirable quan les persones que el realitzen sofreixen alguna mena de discapacitat, ja que demostren cada dia que obstacles aparentment infranquejables es poden superar. En aquest projecte estarem en contacte amb associacions que treballen amb persones amb discapacitats i mobilitat reduïda, entendrem les dificultats que els planteja el dia a dia, i construirem materials esportius adaptats a discapacitats específiques que els permetran practicar esports que semblaven prohibits per a ells.  

Aquest projecte sobre La Fotografia té per objectiu la introducció al món d'aquesta disciplina artística i eina fonamental per a la documentació històrico-social des de la seva invenció. S'estudiaran els fomaments físics i químics que expliquen la seua existència i desenvolupament, així com el context històric de la seua aparició, tot i donant major pes a la vessant artística, i sense deixar de banda la part més pràctica i artesanal.

En aquest projecte anem a resoldre un cas d'assassinat apropant-nos al treball de la policia científica. L'objectiu fonamental es conèixer les diverses branques científiques que intervenen en la resolució d'un cas (treball de camp, antropologia, dactiloscòpia, química, balística, biologia, entomologia,...) i comprendre les tècniques més avançades que permeten resoldre els casos. Seràs capaç de descobrir qui és l'assassí o assassina? Per aconseguir-ho hauràs d'aplicar la lògica, no deixar escapar cap detall i aprendre molta ciència!