En aquest projecte anem a recrear una excavació arqueòlogica i ens aproximarem al treball de camp d'un arqueòleg descobrint civilitzacions antigues i reconstruint històries que romanien soterrades esperant que algú les contara. 

Aquest projecte sobre La Fotografia té per objectiu la introducció al món d'aquesta disciplina artística i eina fonamental per a la documentació històrico-social des de la seva invenció. S'estudiaran els fomaments físics i químics que expliquen la seua existència i desenvolupament, així com el context històric de la seua aparició, tot i donant major pes a la vessant artística, i sense deixar de banda la part més pràctica i artesanal.